سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین رضاپور – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای
مجتبی شهابی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای

چکیده:

شهرهای امروزی درنقاط مختلف دنیا هریک با هدفی خاص طراحی شدهاند اما هیچ یک بااین هدف ساخته نشده اند که خطرهای ناشی از زلزله را به حداقل برسانند پس شناسایی میزان آسیب پذیری اجزا و عناصرشهری و ارزیابی آن با استفاده از مدلها دراین زمینه می باشد که بتوان بافتهای آسیب پذیر را مورد شناسایی قرار داده و با ریزپهنه بندی این مناطق به ارایه راهکارهای علمی و عملی درارتباط با کاهش اثرات زلزله پرداخت نتایج حاصل نشان میدهد که متغیرهایی مانند کیفیت ابنیه مساحت قطعات دسترسی نزدیکی به مراکز درمانی و امدادرسانی و … با افزایش آنها آسیب پذیری کاهش می یابد.