سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صادق سلیمانی پور –
محمدرضا سراجیان –

چکیده:

با پیشرفت روزافزون نرم افزارهای پردازش و ویراش تصویر، امکان تغییر تصاویر بدون باقی گذاشتن کوچکترین اثری مبنی بر دستکاری آنها بوجود آمده است. با وجود چنین مسئله ای صحت و جامعیت تصاویر زیر سؤال رفته و دیگر نمی توان به محتویات تصاویر اعتماد کرد. کپی و الحاق (کپی و انتقال) نوع خاصی از جعل تصویر می باشد که در آن ناحیه ای از تصویر در ناحیه دیگری از تصویر کپی می گردد تا بدین ترتیب قسمتهای ناخواسته ی تصویر، حذف و یا قسمتهای مورد نظر مضاعف گردند. در این تحقیق در راستای کشف کپی و الحاق در تصویر، سعی بر ارائه روشی است که در از نظر پیچیدگی محاسباتی، ساده تر و در عین حال کارایی لازم را داشته باشد. فرضیه اصلی در این تحقیق این است که می توان از ویژگیهای آماری نظیر میانگین و واریانس محلی به صورت مجموعه ای ترتیبی از مقادیر به ازای زیربلوکهای n گانه حلقه ای شکل هر بلوک برای تطبیق بلوکهای همپوشا استفاده شود. آزمایشات صورت گرفته نشان می دهد که روش ارائه شده هر دو طرف عنوان شده را برآورده می کند. این آزمایشات روی پایگاه داده ای متشکل از پایگاه داده های مورد استفاده تحقیقات مشابه قبلی و پایگاه داده ای که براساس ویژگی های ذکر شده از تحقیقات قبلی ساخته شده، انجام گرفته اند.