سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا مصطفوی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل ونقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد
سیدمحمد سیدحسینی – مدیرگروه برنامه ریزی حمل ونقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق

چکیده:

امروزه یکی از نکات مهم در سیستم حمل و نقل شهری، توجه به حمل ونقل همگانی است که در میان مدهای موجود، اتوبوس به واسطه ظرفیت بالای جابجایی مسافر، انعطاف پذیری مناسب و نیز گسترش مطلوب در شبکه اصلی شهر، از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از مهمترین عوامل در کارایی و بهبود بهره وری و نیز افزایش مطلوبیت استفاده از اتوبوس، تعیین نرخ مناسب کرایه است. در این مقاله با شناسایی و بررسی شاخص های هزینه ای موثر در سیستم اتوبوسرانی، با استفاده از روش تکنیک تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر و با تهیه برنامه محاسباتی در محیط نرم افزار اکسل، هزینه های کل سیستم محاسبه و روش های مختلف تعیین هزینه با همدیگر مقایسه شده و در نهایت سناریوی نزدیک به واقعیت مشخص گردیده است. در نهایت با توجه به میزان مسافر و محاسبه عایدی سیستم، نرخ کرایه در سیستم اتوبوسرانی کشور تعیین شده است