سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صادق زمانی – کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی
عبدالحمید نقابی – کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی
حسن قنبرآبادی – کارشناسی ارشد آبخیزداری

چکیده:

دراین مطالعه با استفاده از آمار طولانی مدت بارش سالانه ایستگاه سینوپتیک سبزوار ۲۰۰۷-۱۹۵۵ ابتدا روند بارش سالانه و نوع رژیم بارشی تعیین سپس با تحلیل رونددوره های بارشی از طریق آزمون دنباله ها دوره های ترسالی و خشکسالی ویژگیها و نیز فاصله تا رویداد خشکسالی بعدی مشخص گردیده است درطول دوره مطالعاتی ۴ دوره خشکسالی و ۸ دوره ترسالی بیش از یک سال رخ داده است دوره های ترسالی از تداوم بیشتری برخوردار بوده است بروز ۱۹ خشکسالی درطی ۵۱ سال آبی اقلیم سبزوار را اقلیمی شکننده و حساس نشان میدهد.