سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهناز راشدی – دانشجوی کارشناسی ارشد کنترل دانشگاه شهید باهنر کرمان،
محسن محمدیان – استادیار ، بخش مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله، به ارائه روشی جهت شناسایی الگوی رانشی جاری خودرو وتخمین آن در بازه های زمانی معین بصورت آنلاین پرداخته شده است. بر این اساس ۲۴ الگو به عنو ان الگوی رانشی استاندارد برگزیده شده اند که در آنها کلیه شرایط محیطی موثر مانند حجم ترافیک، نوع شهر، نوع مسیر عبوری، شیب قابل پیمایش توسط خودرو و … در نظر گرفته شده است . برای شناسایی و طبقه بندی از فنون عددی استفاده شده که متکی بر فضای هندسی داده هاست. در این راستا ۱۶ مشخصه مستقل با هدف مطالعات در حوزه مدیریت انرژی، برای دسته بندی الگوهای رانشی معرفی گردیده و برای شناسایی الگوی رانشی جاری و یافتن میزان شباهت آن به یکی از الگوهای استاندارد، دو روش مبتنی بر دسته بندیهای استاتیک و دینامیک با بهره گیری از تکن یکهای الگوریتم خبره ارائه شده است . نتایج حاصل از شبیه سازی متعدد صورت پذیرفته در آزمونهای مختلف، نشاندهنده دقت روشهای پیشنهادی بوده و امکان بهره بری از آن را در الگوریتم های مدیریت انرژی خودروهای برقی هایبرید مقدور می سازد