سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین فرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند
احد صمدی – استادیار مهندسی مواد، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشگاه صنعتی سهند
محسن اسدی اسدآباد – استادیار پژوهشکده مواد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای اصفهان

چکیده:

در این تحقیق به منظور سنتز ترکیب بین فلزی آلومیناید آهنFe3Alنانوکریستالی به روش آلیاژسازی مکانیکی از آسیاب سایشی پر انرژیAttrition) استفاده گردید. پس از آلیاژسازی در زمانهای مختلف تحت حفاظت گاز آرگون، مطالعات فاز شناسی بوسیله پراش سنجی اشعهXRD) X انجام شد. اندازه دانه و کرنش شبکه با استفاده از روش ویلیامسون – هال محاسبه گردید. نتایج نشان داد که ۵۰ ساعت آلیاژسازی باعث انحلال کاملAlدرFe و تشکیلترکیب بین فلزیFe3Al شده است. اندازه دانه و کرنش شبکه ترکیب تشکیل شده بعد از ۵۰ ساعت آسیاکاری به ترتیب۱۲ نانومتر و ۱/۵%می باشد. همچنین بررسی بیشتر ساختارکریستالی ترکیب حاصل بوسیلهSAED بیانگر ایجاد نظمجزئی از نوعB2در بعضی مناطق است.