سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یاسر حاتم زاده – کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل اداره کل حمل و نقل و پایانه گیلان
ایرج برگ گل – دکتری برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

افزایش ایمنی عابرین پیاده عامل مهمیدر بهبود ایمنی ترافیک و کیفیت محیط زندگی به حساب می آید دراین تحقیق عوامل موثر بر ایمنی عابرین پیاده مورد بررسی و شناسایی قرارگرفته و با توجه به بالا بودن آمار تصادفات عابرپیاده در استان گیلان تحلیل و بررسی انها انجام گرفت داده های اصلی تحقیق شامل مشخصات ۳۶۷ فقره تصادف عابر بوده که از فرم های گزارش تصادفات موجود در پلیس راه نمایی و رانندگی استخراج گردیده است مهمترین نتایج نشان داد که بافت شهری کاربری ها و شبکه معابر و حجم حضور عابرین در افزایش تصادفات نقش داشته و با افزایش سن افراد شدت تصادفات نیز بیشتر شده است همچنین تعداد قابل توجهی از تصادفاتدرهنگام عبور عابرین از عرض خیابان رخ دادهو کمبود تسهیلات برای عابرین و بی توجهی به مقررات درافزایش تصادفاتعابرین موثر بوده است.