سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بیان خالدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی
برومند صلاحی – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
قاسم هژبرپور –

چکیده:

مدیریت بحران درواقععلمی کاربردی استکه بوسیله مشاهده سیستماتیک بحران ها وتجزیه و تحلیل آنها درجستجوی یافتن ابزاری است که بوسیله آنها بتوان از بروز بحران پیشگیری نمود حوادث و بلایای طبیعی از بدو حیات همیشه همراه کره زمین بوده و خواهد بود بنا به تعریف بلایای طبیعی به آن دسته از پدیده های گفته می شود که انرژی فوق العاده زیادی در مدت زمان کوتاهی ازاد شودو خسارت و ویرانی را برای انسان به بار آورد پدیده یخبندان همه ساله خسارت گسترده ای را دربخشهای مختلف از جمله کشاورزی آب رسانی حمل و نقل جاده ای تهیه و توزیع سوخت و انرژی ایجاد م یکند شهرستان کرمانشاه به علت قرار گیری درمنطقه کوهستانی و عبور توده های هوایی مختلف هرساله درمعرض وقوع یخبندان قرار دارد براین اساس دراین پژوهش با استفاده از آمار اقلیمی ایستگاه کرمانشاه درطی دوره آماری ۲۳ ساله ۲۰۱۰-۱۹۸۸ احتمال وقوع اولین و آخرین یخبندان با استفاده از نرم افزاری اسمادا محاسبه شد و نتایج نشان داد که با احتمال ۸۰ درصد با دوره بازگشت ۵ ساله شروع یخبندان های پاییزه درکرمانشاه بعد از پنجاه و ششمین روز سال زراعی و با انحراف معیار ۱/۸ درصد و دررابطه با یخبندان های بهاره درروز ۲۰۰ سال زراعی و با انحراف معیار ۳/۹ درصد می باشد.