سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرزانه باعثی – کارشناس مهندسی کامپیوتر گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی غیرانتفاعیب
حامد بخردی نسب – کارشناس مهندسی کامپیوتر گروه کامپیوتر دانشگاه جامع علمی کاربردی مهستان س
فهیمه باعثی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

بطور کلی به تقسیم یک تصویر به تعدادی ناحیه معنادار و اشیا سازنده آن تقطیع تصویر گفته می شود تقطیع تصویر یکی ازشاخه های کاربردی سیستمهای بینایی ماشین بوده و یکی از مشکل ترین مباحث در پردازش تصویر محسوب میش ود این عمل در موفقیت تحلیل تصاویر بسیار موثر است بررسی مجموعه روشهای ارائه شده دراین زمینه نشانگر وجود رویکردهای متنوع می باشد براین اساس دراین مقاله به شناسایی و معرفی روشهای مختلف تقطیع خودکار تصاویر پرداخته و مزایای هرکدام از این روشهارا بیان مینماییم. بهره گیری از هرکدام از این روشها با توجه به مزایای آن می تواند منجر به استفاده صحیح و اصولی این روشها توسط پژوهشگران در امر پردازش تصویر و افزایش دقت دراین زمینه شود.