سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کاوه باقری نسب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو تحقیقات کرمان
علی علی حیدری – دانشگاه آزادشعبه کرمان
هادی رومی –

چکیده:

هدف اصلی شرکت های سهامی به حداکثررساندن ثروت سهامداران است یکی ازعوامل موثربراین امرسیاست تقسیم سود شرکت است به همین دلیل بحث سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی ازمهمترین مباحث مالی مطرح بود هاست هدف ازنگارش این مقاله بررسی عوامل تعیین کننده خط مشی تقسیم سود درشرکت های سهامی است این مطالعه باتوجه به مبانی نظری چندعامل تعیین کننده خط مشی تقسیم سود را مورد بررسی قرار داده است که شامل وضعیت نقدینگی ثبات سودآوری شرکت درجه اهرم مالی وجود فرصت های سرمایه گذاری سودآور ملاحظات مالیاتی تورم دسترسی به بازارهای پول و سرمایه محدودیت های قرار دادهای وام است همچنین به بررسی تئوریهای تقسیم سود و نظریه های مختلف درباره سیاست پرداخته سودسهام پرداخته شده است و درادامه اهمیت ثبات دربه کارگیری سودسهام و پایداری سود سهام را مورد بررسی قرار داده ایم نتایج حاکی از این است که تمایل طبیعی برای پرداخت سودسهام درمیان شرکت های بزرگ سودآور و شرکت هایی که سودانباشته آنها بخش بزرگی ازحقوق صاحبان سهام آنها را تشکیل میدهد بالا می باشد.