سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم غیورکاظمی – پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی
فرزاد پیاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران

چکیده:

ارایه آبی با کیفیت جهت رضایتمندی مصرف کنندگن یکی از مهمترین وظایفی است که امروزه سازمان های متولی امر برعهده دارند یکی از مهمترین منابع بالقوه موجود در کشور اب پشت سدها است این آبها می توانند با تصفیه مناسب وارد شبکه توزیع شوند ازاین رو مطالعه و بررسی کیفیت آنها می تواند امری مهم جهت بهره برداری محسوب شود بررسی استانداردهای اولیه و ثانویه کیفیت آب می تواند نگاهی جامع نسبت به کیفیت آب خام ارایه دهد یکی از اثرگذارترین پارامتر ها بررسی وجود پاتوژن های گوناگون در آب به حساب می آید وجود هر گونه ارگانیسم علاوه بر ایجاد بو، طعم، و رنگ نامناسب ، سبب ایجادبیماریهای بسیاری می شودبه همین منظور آزمایشات میکروبشناسی یکی از مهمترین آزمایشات در تعین کیفیت این آبها به حساب می آیند. دراین مقاله با یک مطالعه موردی برروی رودخانه بیدواز ازمایشات میکروبشناسی برروی نمونه های آب های سطحی و زیرزمینی سد اسفراین و روستای صفی آبادانجام شده و مقادیر کلی کلیفرمهای مدفوعی اشرشیاکلی، استرپتوکوک و نماتد تعیین گردیده است. در ادامه این مقادیر با مقادیر استاندارد مقایسه گشته و کیفیت آب مشخص می گردد در انتها نیز راه کارهای لازم جهت پیشگیری و یا رفع مشکلات موجود دراین آبها پیشنهاد شده است.