سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریبا رئوفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحدجهرم گروه گیاه پزشکی
گیلدا نجفی پور –

چکیده:

طی بازدیدهای که در سال زراعی ۸۸-۸۷ ا زمناطق عمده برنج کاری در استان فارس بهعمل آمد. بوته هایی با علائم پوسیدگی طوقه مشاهده گردید. کشت قسمت های آلوده منجر به ظهور پرگنه هایی به رنگ سفید گردید که پس از چند روز به رنگ خاکستری متمایل گردید. در بررسی میکروسکوپی بیمارگر کنیدیوم هایی دوکی شکل خمیده اغلب سیگموئید با ۳ جداره عرضی به ابعاد ۱۶۰×۷۰ میکرومتر مشاهده شد براساس نتایج بدست آمده فرم غیرجنسی آنامورف قارچ به عنوان Nakataea sigmoidea شناسایی گردید به منظور تولید فرم جنسی، ۲۱ جدایه خالص قارچ دو به دو به محیط such s agar منتقل شدند پس از ۴۴۱ تلاقی ۶۳% انها پریتسیوم تولید کردند قطر متوسط پریتسیوم ها ۵۱۴ میکرومتر و طول گردن آنها ۱۳۴۵ میکرومتر اندازه گیری شد با توجه به مشخصات مذکور فرم جنسی قارچ با عنوان Magnaporthe salvinii شناسایی گردید.