سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر شهسواری – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم پایه کاربرد
کمال خدایی – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم پایه کاربرد
راحله هاتفی – کارشناسی ارشد پترولوژی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جها
فرهاد اسدیان – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم پایه کاربرد

چکیده:

هیدروکربن های نفتی کل یا thp گروهی شامل چند صد هیدروکربن نفتی هستند که در محیط آب و یا خاک به صورت مشابهی رفتار میکنند و از نفت خام منشاء میگیرند. هدف از مطالعات حاضر تعیین میزانهیدروکربون های نفتی کل در منابع آب زیرزمینی و بررسی منشا های احتمالی این آلاینده در محدودهمطالعاتی دزفول اندیمشک می باشد. موضوع آلودگی نفتی به ویژه به علت قرارگیری محدوده مطالعاتی دزفولاندیمشک بر سر راه اتصال میدان های نفتی جنوب کشور و مناطق مرکزی کشور و علاوه بر این تنوع زیادگیاهی و جانوری منطقه اهمیت زیادی دارد.عملیات نمونه برداری از منابع آب زیرزمینی در دو مرحله آبان ۱۳۸۷ و در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ به ترتیب از ۱۸ و ۲۳ حلقه چاه با مصارف شرب، صنعت و کشاورزی انجام گرفته است. در مطالعات حاضر thp وفلزات سنگین کروم (Cr) وانادیم (V) نیکل (Ni) روی (Zn) وقلع (Pb) به عنوان فلزات سنگینی که وجود آنها در مناطق آلوده به نفت مورد توجه قرار می گیرند و پارامترهای صحرایی مورد بررسی قرار گرفته اند.خطوط انتقال نفت، ایستگاه های سوخت گیری ( پمپ بنزین ها ) در محدوده مطالعاتی به ویژه در محدودهشهری از منابع آلاینده مواد نفتی در آب زیرزمینی محسوب می شوند. همچنین تلمبه خانه سبزآب که بر رویمسیر خط لوله نفت در جنوب غرب شهرستان دزفول قرار دارد به همراه کارگا های تولید آسفالت و بعضا رهاسازی ضایعات نفتی و روغنی به زهکش ها و رودخانه های واقع در محدوده مطالعاتی جز منابع آلاینده درمحدوده مطالعاتی می باشند.بر اساس نتایج مطالعات حاضر منابع آب زیرزمینی آبخوان دزفول اندیمشک به ویژه در مناطق شهری و درمجاورت خطوط انتقال نفت به هیدروکربون های نفتی آلوده می باشد که این آلودگی به ویژه در محدودهشهری دزفول که تمرکز پمپ بنزین ها نیز وجود دارد در غلظت های بالا ( حدود ۱۵-۲۰ میلی گرم بر لیتر )مشاهده شده است و بین فلزات سنگین و thp رابطه ای مشخصی وجود ندارد و ممکن است دارای منشا متفاوت باشند