سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

کامران فیضی – تهران ،خیابان توانیر،هفت پیکر، دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی
مرتضی خانی –
هادی خاکی اردکانی – دانشگاه یزد

چکیده:

هدف از این مقاله، در ابتدا معرفی مفاهیم و ابعاد یادگیری تکنولوژیک و شناسایی و بررسی عوامل موثر بریادگیری تکنولوژیک و سپس بررسی شش مدل یادگیری تکنولوژی و بیان ویژگی های هر کدام از آنها وهمچنین نگاه اجمالی به کشورهای که از این مدلها استفاده کرده اند می باشند.و در پایان به این نتیجه رسیدیم که هر کشور باید با توجه به ظرفیت های علم و فناوری و میزان توسعه یافته گی در زیر ساخته مسیرهای یادگیریتکنولوژیکی مقتضی را انتخاب نماید،چراکه مسیرهای نادرست ممکن است باعث روبه عقب مسیر یادگیری شود که موجب اتلاف منابع و تحمیل هزینه های بی فایده برای بازگشت به مسیر درست می شود. و در صورت استفادهصحیح از مدل های یادگیری علم وفناوری باعث نگاه رو به جلو، و کمک کردن به پیش بینی مشکلات آینده، فراهم ساختن مسیرهای متنوع یادگیری و آشکار ساختن اهمیت انتخاب های سیاسی که کشورهای در حال توسعه اتخاذ می کنند، می گردد.