سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا زاهدی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع و محقق دانشگاه صنعتی مالک اشتر
پیمان اخوان – استادیار مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری های نرم دانشگاه صنعتی مالک ا
علیرضا تاجیک – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
محمد ضیایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی شناسایی و بررسی تاثیر عوامل محیطی بر روی کارآفرینی دانشجویان دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران صورت پذیرفته است. در این تحقیق برای بررسی عوامل محطی بر روی کارآفرینی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل محیطی بر روی کارآفرینی دانشجویان دانشکده راه آهن موثر می باشند. همچنین نتایج حاکی از آن است که عامل خلاقیت و نوآوری رشته تحصیلی در اولویت اول بوده و عوامل فناوری و دانش فنی رشته راه آهن و بازار کار این رشته در اولویت دوم و سوم قرار دارند. همچنین عوامل درآمد و شرایط مناسب محیط آموزشی اولویتهای بعدی را دارا هستند. از سوی دیگر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آزمون همبستگی نشان می دهد که خلاقیت و نوآوری در دانشجویان دخنر بیشتر از دانشجویان پسر می باشد. همچنین با افزایش سابقه کار در مردان میزان خلاقیت و نوآوری کمتر می شود و نیز بازار کار برای افرادی که دارای مدرک تحصیلی علوم انسانی می باشند، در مقایسه با افراد دارای مدرک کارشناسی علوم پایه و فنی مهندسی کمتر می باشد. به همین ترتیب محیط آموزشی دانشکده راه آهن موجب گردیده تا تمایل خانم ها برای ادامه تحصیل و گرایش به این رشته در مقایسه با آقایان بیشتر باشد.