سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهمن محمدزاده گیوی – واحد باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کوثر
بهزاد شیخ زاده خیاوی – دانشجوی کارشناسی ارشد میوه کاری
سعید پیری –

چکیده:

شناسایی و جمع آوری ژنوتیشپ های بومی درختان میوه اولین گام دربرنامه های اصلاحی محسوب می شود این تحقیق درسال ۸۹-۸۸ درشهر گیوی اردبیل انجامم شد درابتدای کار سه باغ عمده کشت درختان با کمک باغداران درشهرگیوی انتخاب شدند درهر باغ درختانی کهاز نظر شکل ظاهری و یا سایر اجزا همانند برگها گلها و میوه ها با یکدیگر اختلاف داشتند با نصب اتیکت علامت گذاری شدند درختان مزبور درمراحل مختلف گلدهی رشد رویشی فعال و رسیدن میوه مورد بازدید قرار گرفتند و درهر مرحله با تهیه نمونه های لازم از برگ گل و میوه خصوصیات مورفولوژیکی آنها با کمک دیسکریپتور مربوطه مطالعه و یا دداشت برداری گردید براساس اینتحقیق و ازمایشات مختلف ژنوتیپ هایی کهدارای صفات مشابه بودند حذف و پس از مرتب کردن صفات مورد بررسی ژنوتیپ های باقیمانده براساس تعدادی از صفات کمی اندازه گیری شده و با نرم افزار spss تجزیه آماری شدند که نهایتا ۱۱ ژنوتیپ باسامی : آق هیوا، ترش معمولی، ترش دیررس، امرودی، ملسی، حاجی آقاکیشی امرودی، حاجی آقاکیشی آلمایی، اصفهان،دمسیاه، آجی شیرین، خاچاشیرین، و اسامی فوق بترتیب با حروف اختصاری QGKH و QGT1 , QGT2, QGT3, QGA, GGM, QGH1, QGH2, QGS, QGD, QGJ درسطح منطقه شناسایی و انتخاب شدند.