سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آسیه محمدزاده – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی
سیدرضا مهرنیا – دکتری زمین شناسی اقتصادی
محمد یزدی – دکتری ژئوشیمی ذخایرمعدنی
جواد فخاری –

چکیده:

احتمال رشد اغلب باکتریها درحضور برخی ترکیبات فلزی و شبه فلزی کاهش یافته و تنها گونه های خاص باکتری بدلیل قدرت ها گزایی و توانایی تجزیه ساختمان اتمی عناصر آزاد که از مقاومت زیست محیطی بالایی برخوردارند به حیات خود ادامه میدهند به منظور جداسازی و شناسایی باکتریهای بومی منطقه سرچشمه با اهداف زیر بهره گیری از میکروارگانیسم ها به ویژه درمراحل پی جویی مقدماتی برای ذخایر پنهان توجه بیش ازپیش به متدهای زیست فناوری به عنوان روشهاینوین آسان و مقرون به صرفه انجام آزمایشهای تلفیقی ژئوشیمیایی و میکروبیولوژی برای بررسی نقش میکروارگانیسم ها درچرخه ژئوشیمیایی بررسی رابطه جمعیت باکتریها با کاهش و افزایش آنومالیهای ژئوشیمیایی تعداد ۱۵ نمونه از آب و خاک رگولیت معدن مس سرچشمه با توجه به زونهای ژئوشیمیایی و افزایش آنومالی مس جمع آوری گردید این نمونه ها درآزمایشگاه دانشگاه شهیدبهشتی با دقت زیادی چندین مرحله کشت و تکثیر شدند سپس نمونه ها جداسازی و خالص سازی شدند. نمونه های کشت یافته نشان داد که این باکتریهای جداشده ازنوع باسیلهای گرم منفی هستند تطبیق نتایج آنالیزهای شیمیای از خاک همین محلها نشان داد که این باسیلها قادر به ادامه حیات درمحیطی با میزان ۱۵۶۲۵ppm مس و حتی ۱۱۳۴۹ppm آرسنیک می باشند.