سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید نوید نبوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه آز
علی سرکارگر اردکانی – عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسینع

چکیده:

زعفران بعنوان گرانبهاترین محصول کشاورزی و دارویی جهان از جمله گیاهانی است که با توجه به مقاومت خود در برابر خشکی نقش قابل توجهی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی مناطق خشک و نیمه خشک خراسان جنوبی و مرکزی از جمله شهرستان کاشمر پیدا کرده است. از طرفی سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه رشد کشاورزی و بهبود اوضاع و احوال روستاها و روستاییان نیازمندآمار و اطلاعات درست و بهنگام است. در ایران به دست آوردن آمار مربوط به کشاورزی، بیشتر از طریق روش های سنتی صورت می پذیرد. بررسی ها نشان داده است که این روش ها دارای خطاهای زیادی است. در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از روشهای جدید همچون بهر ه گیری از نرم افزار ArcGIS برای تولید نقشه های موجود در تحقیق و تصاویر ماهواره ای و فناوری سنجش از دور جهت طبقه بندی و برآورد، با خطای کمتری به تولید آمار و اطلاعات کشاورزی بپردازیم. بدین منظور وبرای کشف محل کاشت گیاه زعفران در اطراف شهرستان کاشمر از تصاویر ماهواره ای ETM لندست در فضای نرم افزار ERDAS بهره گرفتیم و علاوه برطیف سنجی این گیاه با انجام طبقه بندی نظارت شده، این محصول را از عوارض همجوارش تفکیک و دقت کل طبقه بندی و ضریب کاپا را محاسبه نمودیم که هر دو پارامتر کیفیت بالای طبقه بندی را نشان می دادند . در انتها با توجه به طبقه گیاه زعفران سطح زیر کشت آن را برآورد نمودیم.