سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شباب جهان بین – دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست- دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل
نگین رادمنش –

چکیده:

این پژوهش با هدف تجزیه و تحلیل موثرترین اقدامات اصلاحی و کنترلی برای کاهش مخاطرات ریسک جنگ در هنگام عملیات حفاری در دستگا های حفاری با بهره گیری از مدل تلفیقیAHP و Delphi انجام گرفته است. دستیابی به منابع انرژی همواره از چالش های بشر بوده که اغلب با مخاطراتی به همراه دارد. در این مطالعه ابتدا با بررسی مستندات و بهره گیری از تکنیک جامعDelphi موثرترین اقدامات اصلاحی و کنترلی در پیشگیری از حوادث ناشی از ریسک حمله تروریستی به دستگاه های حفاری شناسایی و مشخص گردید. سپس با توجه به تعدد بالای دستگاه های حفاری درجهت مدیریت بهینه مخاطرات ناشی از ریسک مزبور، اقدامات فوق مورد تجزیه و تحلیل و اولویت بندی واقع گردید جهت ارزیابی و اولویت بندی از مدل فرآیندی تحلیلی سلسله مراتبیAHP) استفاده گردید. در این بررسی هم رنگ نمودن دستگاه حفاری با مشخصه ماتریسB و وزن ۰٫۲۱۱۶ با رتبه اول و مکان یابی مناسب با مشخصه ماتریس E ووزن ۰٫۱۷۵۱ با رتبه دوم به عنوان کارآمدترین و موثرترین اقدامات اصلاحی و کنترلی در جهت کاهش مخاطرات ریسک حملات تروریستی ناشی از جنگ مشخص گردید. بقیه اقدامات اصلاحی و کنترلی با اختصاص رتبه سوم تا یازدهم قرارگرفتند. نتایج این مطالعه موید آن است که از مخاطرات زیست محیطی، ایمنی و اقتصادی ناشی از حوادث احتمالی ریسک مزبور در عملیات حفاری تا حد قابل توجهی کاسته شود