سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عظیم الله زارعی – استادیار دانشگاه سمنان
امین همتی – کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی
هادی مرادی –

چکیده:

امروزه ورزش و بویژه فوتبال صنعتی مههمو تاثیر گذار دررشد اقتصادملی کشورهای توسعه یافته قلمداد میگردد و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم دربهبود وضعیت اقتصادی کشورها دارد اکثرکشورهای اروپایی باشگاه های فوتبال خود را خصوصی نموده اند و از این طریق علاوه برافزایش رقابت میان باشگاه ها سبب رونق و توسعه فوتبالی گردیده اند درکشور ما نیز اگرچه قوانینی زیادی به منظور خصوصی سازی باشگاه های فوتبال به تصویب رسیده است ولی نگاهی به باشگاه های فوتبال ایران نشان میدهد که هنوز هم اکثر این باشگاه ها از بودجه دولتی استفاده نموده و اندک باشگاه هایی خصوصی شده نیز با مشکلات بسیار زیادی دست به گریبان می باشند هدف ازاین پژوهش شناسایی موانع خصوصی سازی فوتبال ایران و اولویت بندی انها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی می باشد به منظور شناسایی موانع خصوصی سازی مصاحبه هایی با خبرگان فوتبال و خصوصی سازی انجام پذیرفت که نتیجه آن شناسایی ۱۲ عامل به عنوان موانع اصلی خصوصی سازی درفوتبال ایران بود. سپس با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی اقدام به اولویت بندی این عوامل گردید.