سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدفاضل موسوی – کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، گلستان
هادی درگاهی – کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران
آرش صادقی – کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

عصر جدید با سازمانهای پیچیده، پویا و متحول همراه خواهد بود. در این سازمانها، مرزهای سنتی موجود از بین خواهد رفت، فرهنگ های مختلف در هم خواهند آمیخت و در زیر پای فرهنگهای غنی تر ناپدید خواهند شد. شرکت ها سالانه میلیون ها دلار در فناوری اطلاعات برای افزایش بهره وری خود سرمایه گذاری می کنند. از این لحاظ تحقیقات زیادی در زمینه شناسایی رابطه ی بین فناوری اطلاعات و بهره وری صورت گرفته است. در این تحقیق متغیرهای مؤثر بر بهره وری سازمان ها با رویکردی نوین بررسی شد که سه هوشمندی فرآیند، هوشمندی یکپارچه و هوشمندی مشارکتی از طریق مطالعه گسترده ادبیات تحقیق بدست آمد. در مرحله ی بعد به بومی سازی این متغیرها و اولویت بندی آنها از طریق رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی پرداخته شد. نتایج بدست آمده می تواند به شرکت ها در زمینه های سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات برای کسب بهره وری کمک شایان توجه ای خواهد کرد.