سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هانیه کبیری ایمانیان فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی بین الملل دانشگاه تربیت مدرس تهران
سیدمسعود حکاکی – دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی بین الملل دانشگاه تربیت مدرس تهران
کیهان کرامتی – دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

با توجه به شرایط متغیر و پیچیده امروزی و به دلیل خصوصی سازی بانک های دولتی و همینطور ورود بانک های خصوصی بسیاردر عرصه رقابت صنعت بانکداری، لزوم وجود مراکز تحقیقات و برنامه ریزی در بانک ها به عنوان مرکزی برای خلق و جمع آوری ایده های نوین و ایجاد محصولات و خدمات متناسب با نیاز بازار و همچنین تدوین برنامه های بلندمدت ضروری است. بدیهی است در چنین مراکزی به دلیل ماهیت متفاوت و ساختار سازمانی خاص آن، حضور نیروهایی متفاوت با نیازمندی های متفاوت نسبت به بخش های دیگر سازمان احساس می شود. هدف از این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروهای شاغل در این مراکز می باشد. از این رو در تحقیق انجام گرفته، ابتدا عوامل موثر بر ارتقای بهره وری نیروی انسانی از طریق مطالعه مدل های ارایه شده در این زمینه و مصاحبه با کارشناسان، شناسایی شده و سپس اولویت بندی عوامل سازمانی موثر بر ارتقای بهره وری نیروی انسانی از طریق تکنیکMADM صورت گرفته است.