سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

دانیال فراشایی – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت
اقبال شاکری – اعضا هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکب
فریدون مقدس نژاد –

چکیده:

عوامل حیاتی موفقیت پروژه Critical Success Factors) CSFs عواملی هستند که مدیران پروژه ها باید آنها را شناسایی و کنترل نمایند تا موفقیت پروژه تضمین شود با توجه به حجم سرمایه درگیر و زمان نسبتا طولانی اجرای پروژه های زیربنایی کشور شناسایی عوامل حیاتی موفقیت این پروژه ها از اهمیت بالایی برخوردار است دراین تحقیق ابتدا براساس مروز ادبیات و پیشینه موضوع و با مصاحبه باز با مدیران و کارشناسان دربخشهای مختلفی نظیر پتروشیمی راه و نیرو عوامل حیاتی موفقیت پروژه های زیربنایی شناسایی و با تدوین پرسشنامه و توزیع و جمع آوری و تحلیل نتایج آن عوامل حیاتی موفقیت پروژه های زیربنایی شناسایی و اولویت بندی میگردند.