سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید حسامی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل-دانشکده عمران-گروه راه و ت
مرتضی حسن نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت و ساخت-موسسه آموزش عالی طبری بابل
حمید نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت و ساخت-موسسه آموزش عالی طبری بابل
محمدجواد طاهری امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت و ساخت-موسسه آموزش عالی طبری بابل

چکیده:

تاخیر یکی از مهم ترین وقایع رایج در پروژه های ساخت است. برای جلوگیری از ان نیاز به اطلاعات ضروری است . در این مطالعه جهت گرداوری اطلاعات با استفاده از کتاب های داخلی و خارجی موجود در رابطه با تاخیرات و جبران ان در انواع مناطق اقلیمی و پروژه ها از کتابخانه ها و نیز تعدادی پایان نامه مرتبط از ارشیو پایان نامه ها و سایت های مربوط به ساخت و ساز و مقالات داخلی و خارجی و غیره مطالب مکفی در این زمینه جمع اوری شد. با جمع بندی عوامل فوق به ۱۵ مورد از عوامل مشترک تاخیر در پروژه های ساخت و ۲۰ مورد راهکار جهت جبران ان رسیده شد. پس از تنظیم ، پرسش نامه به عوامل اجرایی درگیر در پروژه های استان داده شد و کارکنان پروژه نظرات خود را اعلام کردند تا از این طریق به نتایج لازم برای رسیدن به عوامل مورد نظر رسیده شود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ، عامل نخست تاثیرگذار در تاخیرات پروژه های استان مازندران عدم انجام تعهدات مالی کارفرما می باشد با میانگین ۱۰/۹۱ و انحراف معیار ۴/۹۳ و عامل پیش بینی و تخصیص اعتبار به موقع مالی جهت پروژه ها عامل نخست راهکار جهت جبران ان با میانگین ۱۷ و انحراف معیار ۴/۵۹ توسط پاسخ دهندگان مشخص شد و در پایان نیز کارفرما اولویت نخست در عامل این تاخیر با میانگین ۳۲/۱۷ درصد و انحراف معیار ۱۳/۰۴ بوده است.