سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدباقر پاشازانوسی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
مهدی رئیسی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
سیدصابر میرکاظمی مقدم –

چکیده:

در این تحقیق برگ لیموترش از باغات شهرستان چالوس جمع آوری و تحت شرایط سایه خشک گردید. روغن اسانسی ۱۰۰ گرم نمونه خرد شده گیاه به روش تقطیر با آب به مدت ۳ ساعت، توسط دستگاه کلونجراستخراج گردید و آنالیز مواد آن توسط دستگاه های GC و GC-MS ارزیابی شد. از ۳۶ ترکیب شناسایی شده در روغن اسانسی برگ گیاه که ۶/ ۹۸ درصد کل اسانس را در بر داشت، به ترتیب بتا- پینن( % ۶/ ۲۰ )، لیمونن ( % ۸/ ۱۶ )، نیریل فرمات (% ۸/ ۱۴ ) و ژرانیول (% ۳/ ۹) ترکیبات اصلی روغن اسانسی می باشد. همچنین در بررسی عصاره متانولی و برش کلرفرمی مشخص شد که میزان IC50 برای عصاره متانولی ( IC50:48/17) (M )، و برش کلروفرمی C IC50:29/2 بوده است که در مقایسه با BHT برش کلروفرمی فعالیت آنتی اکسیدانتی متوسطی را نشان داد. همچنین نتایج نشان داد که عصاره ها فعالیت ضد میکروبی متوسط تا قوی داشتند.