سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فریده شرفی صدرآبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
نیلوفر مفاخر – دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
حمید دهقانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

درطی سالهای اخیر شناسایی مدولاسیون های مختلف درتکنولوژی های امروزی مخابرات نقش ویژه ای یافته است با به کاربردن مدولاسیون های MIMO OFDM رسیدن به این هدف پیچیده تر شده است این مقاله با تخمین پارامترهای سیگنال OFDM و از روش آنالیز طیفی سیگنالهای چندحاملی تشخیص داده می شوند این روش به هیچ داشته اولیه ای احتیاج ندارد و با پردازش مستقیم سیگنال و استخراج مقادیری چون تعداد زیرحاملها طول CP طیف توان و میزان آفست فرکانسی سیگنال OFDM از دیگر مدولاسیون ها تشخیص داده می شود نتایج شبیه سازی نشان میدهد که پارامترهای استخراجی درکانال محوشونده و همراه با نویز گوسی سفید قابل قبول می باشد.