سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرمسعود رحیمی – دکتری مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل
آرش دانشور – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری

چکیده:

سیستم حمل و نقل همگانی درتمامی نقاط جهان به عنوان مهمترین سیستم حمل و نقل شهری به شمار می آید یکی از اجزا این سیستم شیوه حمل و نقل با اتوبوسهای درونشهری میباشد که نقش بسیار مهمی در جابجایی مسافر در کلان شهرهای ایران دارد اصلی ترین جز در سیستم حمل و نقل با اتوبوس ایستگاه ها می باشند که با توجه به عملکرد حرکتی ترافیک درمحدوده ایستگاه ها عموما جز نقاط حادثه خیز شهری بوده و تمرکز تصادفات دراین محدوده ها مشاهده میشود بنابراین بحث درخصوص تامین ایمنی در این محدوده ها از سیستم حمل و نقل همگانی اتوبوس بایستی مورد توجه بیشتری قرارگیرد. دراین مقاله ابتدا سعی شده است که تمامی پارامترهایی که درایمنی ایستگاه های اتوبوس درون شهری نقش دارند توسط تیمی از کارشناسان مجربدر دو مرحله شناسایی شده و سپس با استفاده از روش تصمیم گیری گروهی دلفی به بررسی میزان تاثیر هرکدام ازاین پارامترها برایمنی ایستگاه ها پرداخته شود.