سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

حمید شاهبندرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس
فاطمه حقیقت – عضو شورای راهبری نظارت همگانی شهرداری تهران
علیرضا محمودی – رئیس مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران ۱۸۸۸

چکیده:

امروزه بررسی میزان رفتار شهروندی سازمانی و پیش نیازها و پیامدهای آن از اهمیت زیادی برخوردار شده است که از دلایل این اهمیت می توان به وجود رابطه مثبت بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد فردی وسازمانی اشاره نمود. در مفهوم رفتار شهروندی سازمانی کارکنان به عنوان شهروندان سازمان نگریسته می شوند که رفتارهایی فراتر از شرح وظایف رسمی خود را ارائه میدهند ازانجایی که وجود چنین رفتارهایی قطعا بر افزایش اثربخشی و موفقیت سازمان تاثیر به سزایی می گذارد لذا شناخت این گونه رفتارها و تقویت آنها می تواند سازمان ها را در مسیر تحقق اهداف فوق یاری رساند دراین مقاله جهت بررسی میزان رفتار شهروندی سازمانی شهرداریهای تهران و ارائه راهکارهایی جهت تقویت این گونه رفتارها پرسشنامه ای طراحی شده و از مدیران و کارکنان شهرداریهای ۳ منطقه در شهرستان تهران داده هایی جمع اوری شد در این پژوهش از روشهای تصمیمگیری چند شاخصه و روش اماری تحلیل واریانس جهت بررسی و تحلیل میزان رفتار شهروندی سازمانی شهرداری ها و شاخص های مرتبط با آنها استفاده شده است.