سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود شریعتی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
عماد روغنیان – دکتری مهندسی صنایع
ابراهیم کناررودی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

شناسایی و ارزیابی دقیق و بموقع عواملی که باعث ا یجاد خطر برای یک سازمان بویژه سازمان بیمه میشود ازجمله اقدامات موثر درمسیر بهبود کیفیت فعالیت ها و کاهش ریسک درشرکت بیمه میباشد یک روش MCDM مناسب باید بتواند روابط متقابل میان معیارها را مدنظر قرا ردهد فرایند تحلیل شبکه ای ANP روشی نسبتا جدیددرحوزه MCDM است که میتواند بطور سیستماتیک با روابط متقابل برخورد کند تکنیک DEMATEL میتواند علاوه برتبدیل روابط علت و معلول میان معیارها به یک مدل ساختاری مشهود وابستگیهای داخلی درون مجموعه ای از معیارها را مشخص نماید البته هم روش ANP و هم تکنیک DEMATEL قادر به رفع ابهام و عدم قطعیت از ارزیابی های کلامی صورت گرفته توسط تصمیم گیرندگان نیستند از این رو یک مدل جدید و موثر مبتنی بر تلفیق روشهای DEMATEL,ANP,AHP درمحیط فازی جهت ارزیابی شاخصها آروده شده است دراین تحقیق سعی شده با استفاده از آمار توصیفی روش تحلیلی عاملی و تکنیک DEMATE فازی AHP فازی ANP فازی چارچوبی ارایه گردد تا معیارهای ریسک دربیمه های مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی شناسایی و دسته بندی شده و رابطه علت و معلولی آنها مشخص گردد و سپس رتبه بندی نهایی صورت گیرد تا با استفاده از نتایج این تحقیق شرکت های بیمه اقدامات لازم جهت رفع آن را انجام دهند.