سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین بهارمند – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
احمد صادقیه – دانشیار دانشگاه یزد
محمدعلی وحدت زاد – دانشیار دانشگاه یزد

چکیده:

این تحقیق ازنوع کاربردی و ازنظر ماهیت تحلیل و توصیفی است این تحقیق از آن جهت تحلیلی است که درآن برای جمع آ وری اطالعات ازنمونه استفاده شده و بدین دلیل توصیفی است که متغیرهای آن همانطور که دردنیای واقعی وجود دارند بررسی و گزارش میشوند دراین مقاله بدنبال آن هستیم تا با جمع آوری مستندات هزینه های ریسک های موثر موجود درصنعت نفت با بهره گیری ازروشهای آماری حدود ریسک ها را شناسایی و تعریف دقیقتری ازمحدوده مرزی ریسکهای کم متوسط و پرخطر ارایه نماییم بعلت تمرکز پروژه های ساخت صنعت نفت درمنطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی فازهای درحا لطرح ریزی اجرا و یا تکمیل و باتوجه به گستردگی فازها ازمنظر تعداد و حجم فعالیت ها وویژگیهای استراتژیک هرکدام ۳فاز از ۲۸فاز بعنوان نمونه مورد کاوی شده است دراین مقاله بصورت کلی نتیجه گرفته میشود که استفاده ازروشهای کمی و عددی درخصوص تعیین حد بالا و پایین ریسک نتایج دقیقتری را نشان میدهد.