سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حنانه اعتمادی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت
طهماسب مظاهری – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

آنچه دراین مقاله مورد بررسی قرارمیگیرد شناسایی ریسک های فرایند تامین تجهیزات درپروژه های نیروگاهی سیکل ترکیبی و همچنین ارزیابی و رتبه بندی این ریسک ها می باشد که منتج به شناخت مهمترین ریسکهای این حوزه می گردد به منظور شناسایی این ریسک ها از ساختار شکست ریسک و مطالعات میدانی شامل مصاحبه با متخصصین و بررسی مستندات پروژه های نیروگاه های سیکل ترکیبی استفاده شده است جهت ارزیابی ریسک ها نیز پرسشنامه ای تنظیم گردیده که درآن دو فاکتور احتمال وقوع ریسک و میزان تاثیرگذاری آن برپروژه مورد ارزیابی قرارگرفته اند به این ترتیب براساس ضریب احتمال اثر ریسک ها که حاصلضرب این دو فاکتور میب اشد ریسک ها رتبه بندی شده و مهمترین ریسک های فرایند تامین تجهیزات مشخص می گردد.