سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرشاد فراهانی دلجو – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
احسان ثقه ای – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
امین چوبریزیان – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

بهمنظور پیشگیری از وقوع حوادث بالقوه و ارتقاء سطح ایمنی در فرایند امداد ونجات جادهای، مدیریت سیستماتیک ریسک در این فرایند ضروریاست. در این تحقیق، تجزیه و تحلیل خطاهای موجود در فرایند مدیریت صحنه تصادف بعنوانیکی از مهمترین زیرفرایندهای عملیات امداد و نجات جادهای در سازمان هلال احمر مورد نظر بودهاست. در همین راستا روش تجزیه و تحلیل حالات بالقوه خطا و آثار آنFMEA) مورد استفاده قرارگرفتهاست. توسط تیم خبره ۹ زیرفرایند دخیل در انجام فرایند مدیریت صحنه بررسی و ضمن واکاوی این زیرفرایندها و فعالیتهای اجرایی در این فرایندها، ۴۲ ریسک شناسایی و دلایل بالقوه آنها بررسی گردیدهاند و راهکارهایی جهت مرتفع نمودن ریسکها ارائهشدهاست. مباحث مطرح شده در این تحقیق میتواند در اجرای فرایند مدیریت صحنه تصادف، اطلاعات اساسی مورد نیازدر بررسیهای ایمنی آتی را بهنحوی مطلوب حفظ کرده و ارائه اقدامات پیشگیرانه، احتمال وقوع خطاها و پیامدهای ناشی از آنها را به حداقل رساند