سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ویدا زراوشانی – مربی گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
علی صفری واریانی – استاد یار گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
سیداحمد آیتی – کارشناس متالوژی، مدیریت کارخانه ریخته گری
احمد نیک پی – استادیار گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

چکیده:

محیط کار، محل دوم زندگی افراد بوده و حداقل یک سوم عمر افراد در آن یپری می شود. در سال های اخیر صنایع تولید فلزات اساسی رشد سریعی داشته و با پیشرفت روز افزون آن، کنترل حوادث به منظور حفظ نیروی انسانی به عنوان یکی از عناصر توسعه پایدار از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در این میان صنایع ریخته گری به عنوان یکی از صنایع مادر کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. در مقاله حضر سعی شده به شناسایی و ارزیابی ریسک قبل از رخداد حوادث، در یک صنعت ریخته گری پرداخته شود.