سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا عرب زاده – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز
زینب السادات نظام الدینی –

چکیده:

محیط کارمحل دوم زندگی افراد بوده و حداقل یک سوم عمر افراد درآن سپری می شود درسالهای اخیر صنایع رشد سریعی داشته و با پیشرفت روزافزون آنها کنترل حوادث به منظور حفظ نیروی انسانی به عنوان یکی از عناصر توسعه پایدار ازاهمیت ویژه ای برخوردار است درمقاله حاضر سعی شده که به شناسایی و ارزیابی ریسک قبل ازرخداد حوادث دریک صنعت چرم سازی پرداخته شود مطالعه حاضر برای ارزیابی ریسک دریک صنعت چرم سازی درشهراهواز و با استفاده ازتکنیک JSA انجام شده و طی آن ریسک های بالقوه خطرناک شناسایی و با استاندارد (MIL-STD-882 بصورت کیفی ارزیابی شدند و بهترین راه حلهای کنترل جهت حذف یا کاهش خطرات ارایه گردید پس از اجرای این تکنیک برای مشاغل پرخطر درمجموع ۲۷نوع خطر شناسایی شد که ۲۳ مورد از آن ها غیرقابل قبول و ۴ مورد نامطلوب بود و شغل رول و کنترل کردن چرم بهعنوان شغلی که بیشترین تعدادخطرات را دارا می باشد معرفی گردید.