سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین بهارمند – کارشناسارشد مهندسی صنایع، مدیر پروژه های عمرانی شرکتآب و گاز کرمان
احمد صادقیه – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد
محمدعلی وحدت زاد – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد

چکیده:

این تحقیق از نوع کاربردی و از نظر ماهیت، تحلیلی و توصیفی است. این تحقیق از آنجهت تحلیلی است که در آن برای جمع آوری اطلاعات از نمونه استفاده شده و بدین دلیل توصیفی است که متغیرهای آن، همانطور که در دنیای واقعی وجود دارند بررسی وگزارش می شوند. در این مقاله بدنبال این هستیم تا با جمع اوری مستندات هزینه های ریسک های موثر موجود در صنعت نفت، بابهره گیری از روشهای آماری حدود ریسکها را شناسایی و تعریف دقیقتری از محدوده مرزی ریسکهای کم، متوسط و پر خطر ارائه نمائیم. بعلت تمرکز پروژه های ساخت صنعت نفت در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی، فازهای در حال طرح ریزی، اجرا و یاتکمیل و با توجه به گستردگی فازها، از منظر تعداد و حجم فعالیت ها، و ویژگی های استراتژیک هرکدام، ۳ فاز از ۲۸ فاز بعنوان نمونه موردکاوی شده است. در این مقاله بصورت کلی نتیجه گرفته می شود که استفاده از روشهای کمی و عددی در خصوص تعیین حد بالا و پائین ریسک، نتایج دقیقتری را نشان می دهد. همچنین انجام آزمونهای عددی نیازمند مستند سازی در محدوده کاری بر اساس شناسایی خطرات بالقوه، سوابق خطر (پیشین و مشابه) و همچنین محاسبه احتمال بروز خطر می باشد. یادآور می گردد که در این مقاله بانی واحد پولی بعنوان داده مورد استفاده قرار گرفته است. چرا که تعداد دفعات خطر ممکن است خسارات بسیار کم داشته ولی بر اساس قانون تکرار پذیری بعنوان ریسکهای پر خطر محسوب شود.