سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهارالسادات رضوی دزفولی – فوق لیسانس مهندسی خاکشناسی گرایش محیط زیست
امیراشکان اسکویی – لیسانس مدیریت صنعتی
مجتبی سمنانی رهبر – دانشیار دانشگاه امام حسین

چکیده:

محیط زیست دریایی به سبب اینکه از عناصر بسیار گوناگونی تشکیل شده در برابر مواد خارجی که به عمد یاغیرعمد به آن وارد میشود بسیار آسیب پذیر است. از آنجا که کشور ایران با دارابودن منابع عظیم نفت و گاز از جمله مهمترین تولیدکنندگان نفت در جهان محسوب میشود، شناسایی، پیشبینی و ارزیابی ریسک (جنبههای) زیست محیطی پروژههای فراساحل و ارائه راهکار در راستای کاهش اثرات سوء احتمالی بسیار ضروری میباشد. در تحقیق پیشرو ارزیابی اثرات زیست محیطی که شامل یک سری از مطالعات و تکنیکهایی است که میتواند برای شرح، تفسیر و تعیین وضعیت زیست محیطی مناطق، قبل و بعد از اجرای پروژههای فراساحل مورد استفاده قرار بگیرد، انجام شده و شناسایی پیامدها و جنبههای زیست محیطی موجود در سکوهای نفتی فروزان با استفاده از روشFMEA انجام و متناسب با هر جنبه روش کنترل و کاهش پیامد آن ارائه شده است. برای هر جنبه شناسایی شده میزان شدت و احتمال وقوع ارزیابی و محاسبه شده و مقدار آن پس از انجام اقدام کنترلی نیز برآورد گردیده است.