سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد اصلانپور – کارشناس ارشد باغبانی
حامد دولتی بانه – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
حسن محمودزاده – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

چکیده:

انگورهای وحشی به عنوان اجداد انگورهای زراعی امروزی شناخته شده اند. این بررسی طی سال ۸۷ در مناطق جنگلی پردانان پیرانشهر و قاسمرش سردشت انجام شد. در منطقه پردانان ۸ ژنوتیپ، در منطقه قاسمرش نیز ۸ ژنوتیپ به همراه انگور رشه مورد مطالعه قرارگرفتند. نتایج نشان داد که تمامی انگورهای وحشی مورد مطالعه متعلق به زیر گونه سیلوستریس (Vitis vinifera SppSylvestris) می باشند.. نتایج تست جوانه زنی گرده نشان داد که ژنوتیپهای نر دارای جوانه زنی بالا بوده در حالی که ژنوتیپهای ماده فاقد جوانه زنی بودند. در برخی از ژنوتیپها علایم بیماری گال نمدی و علایمی شبیه بیماریهای ویروسی مشاهده شد. نتایج تست الایزا وجود بیماری ویروسی مهم را نشان نداد. بر اساس تجزیه کلاستر، تمامی ژنوتیپهای وحشی انگور و رقم زراعی رشه در سه گروه مختلف قرار گرفتند. گروه اول تنها شامل PR1 یعنی اولین ژنوتیپ پردانان و گروه دوم شامل ۱۵ ژنوتیپ شامل تمامی ژنوتیپهای سردشت و هفت ژنوتیپ پیرانشهر و گروه سوم تنها شامل رقم زراعی رشه بود. در این گروهبندی، تشابه کامل بین GH7 و GH5، GH3 و GH6 و PR3 ، PR8 و PR4،PR5 و PR8 به دست آمد. انگور رشه تشابه بسیار کمی با انگورهای وحشی مورد مطالعه نشان داد.