سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اکبر سرمدی – مدیر گروه برنامه ریزی اجتماعی – اقتصادی – کالبدی پژوهشکده سوانح طبیعی و مدرس دانشگاه
بهمن احمدی توانا – مدیر آموزش های کوتاه مدت پژوهشکده سوانح طبیعی
معصومه بحری – کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی و مدرس دانشگاه
سعید محمد صبوری – معاون پژوهشی و عضو هیئت علمی پژوهشکده سوانح طبیعی

چکیده:

سیل در حال حاضر شایعترین مخاطره طبیعی در جهان است و پیش بینی می شود به دلیل تغییرات اقلیم جهانی در سالهای آتی فراوانی و وقوع آن نیز افزایش پیدا کند. تایران نیز از این مخاطه در امان نخواهد بود. کشور ما به دلیل مخاطره خیزی به اندازه ای متنوع می باشد که دامنه گسترده ای از حوادث طبیعی شامل زلزله ، سیل ، طوفان ، زمین لغزش، فرسایش و …. در مناطق مختلف آن به وفور رخ می دهد. علاوه بر خسارات جانی خسارات هنگفتی به بخش ها و زیرساختهای مختلف اقتصادی ، خدماتی ، کشاورزی، بهداشتی ، درمانی و همچنین زیر ساختهای ارتباطی کشور وارد می نماید. امروزه با توسعه شهرنشینی موضوع مدیریت سیلابهای شهری بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. وقوع سیل های گسترده در حوزده های شهری با عث ایجاد تاثیرات مناسب ومخرب در ژئومورفولوژی و ارزشهای اکولوژیک و طبیعی حوزده های شهری می شود. شناسایی حوضه های آبخیز در محدوده شهرها و اجرای اقدامات آبخیزداری یکی از راههای برتر و مناسب در تعدیل خطرات سیلاب است. شناسایی آبراهه های مشرف به شهرها و تعیین حریم آنها ، تهیه پهنه های خطر سیل با شدت های مختلف ، شناسایی گلوگاهها و موانع تخلیه بهنگام سیلاب در سطح شهر ، مدیریت پهنه های سیل خیز و تخلیه سیلاب شهر با توجه به روند گسترش شهرها ضرورتی اجتناب ناپذیر و یک الزام است.