سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رقیه امیری – کارشناس ارشد جامعه شناسی
حسین قائمی فر – کارشناس ارشد جامعه شناسی
سمیه امیری – کارشناس روانشناسی عمومی

چکیده:

هدف از این پژوهش شناسایی کارآفرینی میباشد. داده های این تحقیق با روش پیمایش و با استفاده از پرسش نامه از نمونه ای با حجم ۳۰۰ نفر که از کارآموزان سازمانی فنی و حرفه ای شهر اهواز به شیوه ی نمونه گیری رد دسترس، جمع آوری شد. نتایج نشان داد: میزان کارآفرینی در بین کاراموزان سازمان فنی و حرفه ای شهر اهواز بالاتر از حد متوسط است. همچنین کارآموزان دارای ویژگی های: ۱)ابتکار عمل ۲) قدرت تصمیم گیری ۳) تشخیص به موقع فرصتها. ۴) داشتن ریسک های حساب شده (با ریسک حساب شده حرکت کردن). ۵) توجه به کیفیت خدمات. ۶) تعهد به قراردادها و توافق ها (تعهد کاری). ۷) توجه به درآمد و هزینه. ۸) انعطاف پذیری. ۹) انتقاد پذیری. ۱۰) اعتقاد به اتکاء به تواناییهای درونی خود. ۱۱) شجاعت و جسارت در بیان عقاید. ۱۲) از استراتژیهای نفوذی جهت تاثیر بر دیگران استفاده کردن. ۱۳) با نفوذ کلام دیگران را قانع کردن. ۱۴) با برنامه ریزی سیستماتیک کوانع و مشکلات را از سر راه برداشتن هستند. ارزیابی بیانگر وجود این ویژگیها در حد مطلوب در این کارآموزان است.