سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نگین صمدی کافی – استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده هنر و معماری، گروه مهندسی شهرسازی

چکیده:

فضاهای سبز شهری ،منجر به ارتقاء سطح سلامت و رفاه می باشند . مطابق با تحقیقات اخیر می توان گفت دو ویژگی (آسایش و استراحت) و (تعاملات اجتماعی) دو اصل اولیه می باشند که به طور بالقوه به ارتقاء سلامت منتهی می گردند .هدف از این مطالعه شناسایی ویژگی هایی از (پارکهای کوچک) می باشد که نسبت به امر ارتقاء سلامت مفید واقع می گردد. روابط میان نوع استفاده ،شکل ،اندازه ،سطح ،میزان سر و صدا ،سبزینگی ، عناصری چون (مسیرهای پیاده راه ، ناهمواری ها ،کافه ها ،ویژگی های تاریخی ،نیمکت ،گلها ، زمین بازی) در (پارک کوچک) اندیشه در قزوین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است . در این تحقیق از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که برخورداری از ویژگی های سبزینگی یکی از مهمترین عوامل در پارکها جهت ارتقاء تعاملات اجتماعی می باشد. نتیجه تحقیق نشان میدهد انگیزه مردم برای استفاده از پارکهای کوچک عمدتا تعاملات اجتماعی بوده و پارکهای کوچک همیشه نمی توانند پشتیبانی کننده همزمان از هر دو مقوله (استراحت و تعاملات اجتماعی) باشند.