سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عادل سروش – شرکت آوین پالایش نیرو
لیلی آبکار – شرکت آوین پالایش نیرو
علی جعفریان دهکردی – دانشگاه تربیت مدرس فنی

چکیده:

تنوع در ساختار شیمیایی و مشخصات سطحی غشاهای کامپوزیتی اسمز معکوس که برآمده از تنوع در روش تهیه، مواد اولیه متفاوت و شرایط پلیمریزاسیون می باشد، تاثیرات مهمی بر عملکرد نهایی غشا (نفوذپذیری آب و پس دهی نمک)، رفتار گرفتگی و انرژی مصرف فرآیند خواهد داشت. به منظور درک رابطه بین تغییرات ساخ تاری و شیمیایی غشا و عملکرد نمک زدایی متناظر با آن، دو غشا مرسوم تجاری مورد استفاده در صنعت نمک زدایی تهیه و مورد بررسی شیمی – فیزیکی و فرآیندی قرار گرفتند. در این مطالعه ساختار شیمیایی سطح غشا به روشATR-FTIR زبری سطح توسط AFM و مورفولوژی سطح مقطع و سطح بالایی غشا توسط SEM مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت کارایی غشاهای مورد با استفاده از سلول آزمون غشا در فرآیند اسمز معکوس مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج حاصل از مطالعات آزمایشگاهی عملکرد غشا نشان داد که غشاهای FILMTEC در مقایسه با غشاهای CSM فلاکس و پس دهی بیشتری داشته که متاثر از تفاوت در ساختار شیمیایی و سطحی آنها می باشد.