سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه مکارمی – پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ، بندر انزلی ،صندوق پستی: ۶۶
جلیل سبک آرا – بخش اکولوژی منابع آبی ، آزمایشگاه پلانکتون

چکیده:

درتحقیقی که طی دوسال نمونه برداری پلانکتونی ازتیرماه سال ۱۳۷۷ الی تیرماه سال ۱۳۷۹ در ۲۷ ایستگاه مطالعاتی تالاب انزلی ودرمناطق شیجان ، سیاکیشی م ، روگاها ، آبکنار ، هندخاله ضمن انجام پروژه اطلس پلانکتونهای (فیتووزئوپلانکتون) تالاب انزلی صورت گرفت ، ازشاخهChlorophyta جلبکهای سبز ) ۵۶ جنس و ۱۰۷ گونه شناسایی گردید ، که دراین میان ۱۱ جنس و ۲۸ گونه مربوط به خانواده دزمیدیاسه میباشد. اعضاء این خانواده تک سلولی بوده ، اگر چه گاهی اوقات سلول ها انتها به انتها به هم پیوسته و تشکیل ریسه های ساده می دهند . در قسمت مرکزی اکثر سلول ها نوعی فرورفتگی وجود دارد که سلول ها را به دو نیمه مساوی تقسیم می کند . دزمیدها دارای شکل های گوناگون ، با شیار و تزئینات مختلف هستند . مطالعات کیفی فیتوپلانکتونی دراین پروژه وبررسیهای کمی درپروژه هیدرولوژی وهیدروبیولوژی تالاب انزلی نشا ن داد که فراوان ترین گونه های این خانواده عبارتند از Closterium ehrenbergii , Closterium moniliferum Cosmarium turpinii و Staurastrum oxyacanthum , , Staurastrum tetracerum میباشد .این مطالعات نشان داده که تراکم اعضاء این خانواده در فصل تابستان و در مناطق آبکنار و هندخاله فراوان تر است.