سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

چکیده:

در این مقاله که به سفارش منطقه آزاد اقتصادی کیش تهیه شده است، مقدمات و اطلاعاتی که برای توسعه پایدار جزیره هندورابی ضروری است، ارائه شده است. همچنین ناکارآمدی طرح توسعه گذشته جزیره هندورابی در این مقاله ریشه یابی شده و علت های آن بررسی مورد قرار گرفته است. در این زمینه، با بررسی های محلی و ارتباط با مردم بومی جزیره، به مشارکت ندادن آنها در طرح های توسعه جزیره توجه شده است. درانتها نیز ۱۱ مورد راهکار پیشنهادی که برای توسعه پایدار ومتوازن جزیره لازم هستند، ارائه شده است. در این زمینه با توجه به بافت فرهنگی و پتانسیل های اقتصادی وزیست محیطی جزیره، لزوم مشارکت ساکنین محلی در طرحهای پیشنهادی برای توسعه جزیره مورد تاکید دوباره قرار گرفته است