سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میکاییل بدرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
عبدالرسول ذاکرین – مدیرگروه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

این تحقیق درمنطقه کورائیم در۲۰ کیلومتری شرق استان اردبیل انجام گرفته و دو موضوع درآن بررسی شده اند شناسایی واریته های شیرین بیان درمنطقه و تعیین مقدار گلیسیریزین انها درطول سالهای ۸۷ و ۸۸ دو واریته از گونه Glycyrrhiza glabra L. ازمنطقه جمع آوری شده و براساس فلورهای خارجی و داخلی شناسایی شدند این واریته ها عبارتند از: Glycyrrhiza glabra L. var. glanduliferaوGlycyrrhiza glabra L. var. glabra تصاویر دیجیتالی و نمونه های واریته های فوق درهرباریوم دانشکده کشاورزی نگهداری میشوند هردوواریته مذکور در شرایط یکسان و درکنار هم می رویند بنابراین نمونه گیری از ریشه و برگ آنها به منظور اندازه گیری گلیسیریزین براساس طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام گرفت نتایج بررسی صفات مورفولوژیکی واریته ها نشان دادکه مهمترین تفاوت آنها درشکل میوه نیام می باشد بطوریکه میوه درواریته اول دارای کرکهای غده ای می باشد درحالیکه میوه واریته دوم دارای سطح صاف و بدون پرز است.