سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا زمانی کوخالو – کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی – مدرس دانشگاه پیام نور
داریوش نوروزی – عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر شناسایی نیازهای آموزشی شهروندان منطقه ۱۹ تهران بر اساس سرفصل موضوعات آموزشی محیط زیست است. به این منظور ۶ موضوع آموزشی که در زیر مجموعه‌های حوزه محیط زیست طبقه‌بندی شد. اولویت‌بندی نیازهای آموزشی شهروندان در حوزه محیط زیست یکی از دغدغه‌های دست اندرکاران و مدیران اجرایی شهر تهران است.جامعه مورد بررسی کلیه شهروندان ساکن در منطقه‌ی۱۹ تهران در نیمه اول سال۱۳۸۷ بود که تعداد آن‌ها ۳۱۵/۲۴۸ نفر(۶۴۲۸۵ خانوار) بود و بر اساس جدول مورگان، ۳۸۴ نفر از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بود.پس از توصیف اطلاعات جمع آوری شده از گروه نمونه جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون آماری مجذورکای و آزمون فریدمن استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش نیازهای آموزشی شهروندان منطقه‌ی‌ ۱۹تهران به گونه زیر اولویت بندی شد. برای نمونه اولویت اول: آموزش چگونگی کاهش آلودگی صوتی در شهر تهران،اولویت دوم: آموزش روش‌های حفظ بهداشت محیط؛و غیره.