سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شهرام عزیزیان عیسی لو – کارشناسی ارشد حفاری و استخراج نفت

چکیده:

در حفاری چاه های نفت وگاز، به هدر رفتن سیال حفاری در سازند های با مشخصاتی مثل نفوذپذیری بالا، ت خلخل بالا، حفره و شکستگی، هرزروی نامیده می شود که ادامه عملیات حفاری را تا اصلاح آن به تاخیر می اندازد، همچنین هرزروی باعث مشکلات دیگر نظیر : معطل ماندن دستگاه حفاری برای اصلاح هرزروی، گیر کردن لوله حفاری، آسیب رساندن به لایه تولید کننده هیدروکربن، احتم ال فوران سازند های پرفشار و در نهایت احتمال از دست دادن چاه می باشد . همه موارد بالا نیازمند صرف هزینه و زمان زیاد می باشد به همین دلیل هرزروی در صنعت حفاری به عنوان پرزحمت ترین و هزینه برترین مشکلات مطرح می باشد. انواع هرزروی شامل الف) سازند های استحکام نیافته یا دارای نفوذپذیری بالا ، ب) سازند های با شکستگی های طبیعی ، ج) سازندهای با شکستگی های القایی و د) سازندهای دارای حفره و غار می باشد. در این مقاله علل هرزروی سیال حفاری در فاز ۱۲ اینچ چاه شانول ۲ واقع در ناحیه فارس بررسی شده است، در این بررسی اطلا ع ات یک سری از پارامترهای که به نوعی در هرزروی سیال حفاری می تواند نقش داشته باشد، از گزارش روزانه حفاری و گزارش نهایی چاه جمع آوری شده و با بررسی و تحلیل اطلاعات و رسم نمودارهای مقایسه ای، علل هرزروی عنوان شده است . این پارامترها شامل نوع لیتولوژی سازندها، و یژگی گل حفاری مثل : وزن گل، درصد جامدات، گرانروی قیفی، گرانروی پلاستیکی، نقطه واروی ومقاومت ژله ای هستند همچنین مشخصات هیدرولیک چاه مانند : دبی و فشار پمپ نیز در نظر گرفته شده اند . نوع هرزروی در فاز ۱۲ اینچ از دو نوع شکاف های طبیعی و شکاف های القایی می باشد، اما هرزروی به درون شکاف های القایی بیشتر بوده است.