سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آذر ارغوانیان – کارشناس ارشد گروه سنجش از دور و ،GIS دانشگاه شهید بهشتی تهران
روشنک درویش زاده – استادیار گروه سنجش از دور و،GIS دانشگاه شهید بهشتی تهران
ایرج رسا – دانشیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران
امین حسینی – مربی گروه سنجش از دور و،GIS دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

شناسایی و اکتشاف کانیهای یک منطقه به روش سنتی از طریق عملیات زمینی و کارهای میدانی انجام میشود که زمان، هزینه و نیروی انسانی زیادی را میطلبد. امروزه علم سنجش از دور با بهره گیری از رفتارهای طیفیمنحصر به فرد کانی ها، به عنوان یک روش نوین، مورد استفاده علم اکتشاف معدن و زمین شناسی قرار گرفت ه است. با پیشرفت علم سنجش از دور و پیدایش سنجش از دور فراطیفی، امکان اخذ تصاویر با قابلیت و تواناییطیفی بسیار بالا و دسترسی به اطلاعات وسیعتر و دقیقتر در این زمینه فراهم شده است. لذا در این تحقیق از تصاویرHyperion ماهواره EO-1 اخذ شده در تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۰۴ برای شناسایی نواحی حاوی مس در منطقه مشکین شهر واقع در شمال غرب ایران استفاده شده است. دلیل انتخاب مس به جهت استفاده گسترده آن در صنعت می باشد. اعضای مرجع انتخاب شده در این تحقیق از عملیات میدانی قبلی در منطقه و اعضای مرجع حاصل از پیاده سازی الگوریتم شاخص خلوص طیفی PPI هستن د. سپس الگوریتم SAM بااعضای مرجع انتخاب شده روی تصویر اجرا شد. در نهایت نقشه طبقه بندی شده حاصل از این روش با نقشه های موجود و داده های زمینی مقایسه شد و میزان صحت آنها بررسی شد. بیشترین دقت کلی با انتخاب اعضای مرجع حاصل ازPPI بدست آمد۷۸%با استفاده از این تحقیق مشخص شد که روش SAM می تواندبه عنوان متدی کار آمد برای شناسایی نواحی حاوی فلز مس بکار رود.