سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر گندمکار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مهناز سلیمیان –

چکیده:

فرسایش یکی از اصلیترین فرایندهای تخریب اراضی درمناطق مختلف دنیا از جمله ایران است بنابراین هدررفت خاک و کاهش حاصلخیزی اراضی دراثر فرسایش از یکسو و افزایش جمعیت از سوی دیگر موجب شده تا مردم برای تامین نیازهای غذایی از زمین های حاصلخیز بی رویه استفاده کنند دراین پژوهش با استفاده از نرم افزار GIS و تهیه نقشه های مربوط به پارامترهای موثر برفرسایش وضعیت نواحی حساس در برابر فرسایش درحوضه آبریز زاینده رود شناسایی شده است دراین منطقه انواع فرسایش ازجمله فرسایش ناشی از قطرات باران شیاری سطحی ابراهه ای فرسایش آبکندی و فرسایش بالا رونده دیده می شود.