سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عاطفه سن سلیمانی – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات- ایر
لیلا پیره – کارشناسی ارشد اکتشاف معدن،دانشگاه صنعتی اصفهان-ایران
هوشنگ اسدی هارونی – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان-ایران

چکیده:

ورقه یکصد هزارم کجان در شمال شرق استان اصفهان واقع شده است و شامل پهنه ایران مرکزی می باشد.محدوده شامل گدازههای آندزیتی – بازالتی و برش های آتشفشانی با ترکیب مشابه، سنگهای نفوذی با ترکیب اسیدی تابازیک می باشد. در این تحقیق در ورقه مذکور با استفاده از تکنیک بهینه شده برازش کمترین مربعات رگرسیون شده Ls-Fit) تصاویر ETM+ و روش نسبت های باندی و ترکیب رنگی تصاویر استر، پیکسل های حاوی آلتراسیون های دارای بنیان هیدروکسیل و همچنین اکسید های آهن سه ظرفیتی(هماتیت، گوتیت و جاروسیت)، که میتوانند بطور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با کانی سازی باشند شناسائی و برای مطالعات پی جوئی صحرائی معرفی شدند، سپس روند کلیساختارها و تودههای نفوذی تعیین گردید. در نهایت با استفاده از مدل منطق فازی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS)و تلفیق لایههای اطلاعاتی حاصل از مطالعات زمین شناسی، دورسنجی یک نقشه نهائی تهیه گردید. این نقشه معرف زون های دارای اولویت بالای کانی سازی در منطقه می باشد. بدین منظور تلفیق و تحلیل کلیه اطلاعات در سیستم اطلاعات زمین مرجع می تواند منجر به شناسایی مناطق امید بخش معدنی برای مطالعات بعدی باشد.