سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لاله موسوی ده موردی – گروه شیلات دانشگاه منابع طبیعی بهبهان
سارا نیکو –

چکیده:

جمع آوری و شناسایی نرم تنان تالاب شادگان در پاییز ۱۳۸۷ با استفاده از گرب پیترسون انجام گرفت.بدین منظور درمسیر تالاب سه ایستگاه تعیین شد. در مجموع ، ۵ جنس از ۵ خانواده ، ۳ راسته و ۱ رده براساس ویژگیهای بخشهای سخت نرم تنان شناسایی گردیدند.در این بررسی جنسهای Pirenella sp. و Mesalia sp. برای اولین بار از استان گزارش می شود.براساس نتایج این تحقیق تنوع نرم تنان در تالاب شادگان بسیار کم گزارش می شود